Voorzitter Middels dit formulier kunt u in contact komen met de voorzitter van de HKCC.
Secretariaat Middels dit formulier kunt u in contact komen met het secretariaat van de HKCC.
Penningmeester Middels dit formulier kunt u in contact komen met de peningmeester van de HKCC.
Public Relations Middels dit formulier kunt u in contact komen met de PR verantwoordelijke van de HKCC.
Sponsoring Middels dit formulier kunt u in contact komen met de persoon verantwoordelijk voor sponsoring.
Webmaster Middels dit formulier kunt u in contact komen met de webmaster van de HKCC website.
Subgroep Zeewolde Middels dit formulier kunt u in contact komen met de subgroep Zeewolde.
Algemeem Middels dit formulier kunt u algemene/overige informatie verkrijgen.