website
Hieronder leest u welke bijdrage wij van u verwachten om onze computerclub in stand te kunnen houden.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De computerclub maakt, voor wat betreft de contributie, onderscheid tussen leden en jeugdleden. Jeugdlid zijn zij, die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 18 jaar oud zijn. Automatische betaling is voor de computerclub goedkoper en eenvoudiger.
Contant betalen is alleen nog mogelijk voor bestaande leden.

Vanaf het het verenigingsjaar 2014 geldt een contributie van:
EUR 40,00 voor leden

Voor de leden die niet automatisch betalen via automatische incasso wordt € 2,- extra in rekening gebracht.